Pogoji nakupa

Pravice prodajalca

Osmrtnice.si je prodajalec in trži izključno naslednje storitve:

Objavljene osmrtnice in zahvale so prikazani na začetni strani (www.Osmrtnice.si), kjer so prikazani najmanj 24 ur od trenutka objave. Kasneje se objave pomaknejo na označene podstrani, kjer ostanejo trajno dostopne najmanj naslednjih 50 let.

Vsaka objava dobi unikaten spletni naslov, najpogosteje je to www.osmrtnice.si/ime-priimek, v kolikor je tak naslov še na voljo. V nasprotnem primeru se naslovu doda še kratka, enomestna številka.

Pridružujemo si pravico do spremembe cen obstoječih uslug, kot tudi ukinitev katere izmed storitev. Vse spremembe bodo javno objavljene na spletnih straneh Osmrtnice.si.

Pridružujemo si pravico do umika/izbrisa/neobjave oglasov, ki vsebujejo neresnične ali neprimerne podatke brez vračila stroškov!

Načini plačila

Plačila je možno izvesti z nakazilom preko spletne banke, ali na ustreznem poštnem/bančnem okencu s plačilom na podlagi izdanega UPN plačilnega naloga.

Rok za objavo

Vse popolna naročila se objavijo v roku povprečno 3 ure od oddaje, v primeru, da so oddane v delovnem času med 8. in 16. uro, vse delovne dni (pon-pet) v letu. Za vse objave izven delovnega časa se trudimo, da so objavljene tekom istega dne.

Reklamacije

Povračilo denarja za izvedene storitve je možno v roku 5 dni od prejema nakazila. V tem primeru se ustvarjena objava izbriše iz naših strani in ni več dostopna javnosti.


Vse cene vključujejo 22% DDV.

Z uporabo naših storitev soglašate z navedenimi Pogoji nakupa.